logo400

Is jouw domeinnaam nog vrij?

FAQs - Algemeen

Voor vragen over betaling, duur van contracten, de status van lopende orders of andere administratieve vragen kunt u e-mailen met administratie@ccchosting.nl

Wanneer u een account wilt upgraden kunt u een e-mail sturen naar support@ccchosting.nl vermeld in deze email uw domeinnaam, klantnummer en vergeet ook niet te vermelden naar welk pakket u wilt upgraden.

Nadat u een ontvangstbevestiging op uw email heeft gehad gaan wij het pakket upgraden, dat duurt doorgaans 1 werkdag.

De kosten van een upgrade kunt u berekenen door het verschil in prijs van de twee pakketten te nemen naar rato van de resterende looptijd van het contract. De jaren hierna betaalt u natuurlijk gewoon de prijs van het pakket, zoals vermeld op deze site.

Uw domeinnaam en/of webhostingpakket kunt u opzeggen d.m.v. een e-mail te sturen naar administratie@ccchosting.nl
U zal altijd een bevestiging krijgen van ons per e-mail als uw opzegging is verwerkt.

Het opzeggen per (aangetekende) post is niet nodig, dit mag gewoon per e-mail.

Indien u op een werkdag niet binnen 24 uur na bestellen een orderbevestiging heeft gehad, kunt u ervan uitgaan dat wij de bestelling nog niet hebben ontvangen. Neem in dat geval contact met ons op via e-mail naar support@ccchosting.nl

CCC Hosting respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Hierbij gebruikt CCC Hosting gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.

CCC Hosting zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Dit is geen enkel probleem. U kan starten met een kleiner pakket en later indien het nodig zou blijken eenvoudig upgraden. Voor deze upgrade betaald u enkel de werkelijke prijs. We verrekenen de werkelijke kost in verhouding met de nog resterende looptijd van het pakket.

Onze algemene voorwaarden treft u aan via onderstaande link

Algemene voorwaarden

CCC Hosting is opgericht op 1 juli 2003.
De afgelopen jaren hebben wij ons bewezen als een betrouwbare en betaalbare aanbieder op ICT gebied.
CCC Hosting richt zich op het Nederlandse en Belgische MKB en de particuliere markt, en herbergt momenteel meer dan 10.000 domeinen/websites.

Kantoor en woonadressen van onze medewerkers bevinden zich in een straal van 5 km van de door ons gebruikte datacentra. Hierdoor kunnen wij bij noodgevallen te allen tijde binnen 10 minuten ter plaatse zijn in het datacentrum, om de problemen op te lossen.

CCC Hosting is schuldenvrij en opereert geheel onafhankelijk, dit betekent dat u ook in de toekomst op ons kunt rekenen. Wij staan voor continuïteit.

Indien u uw diensten bij uw huidige provider niet online kan opzeggen en eventuele autorisatie codes kan opvragen kunt u gebruik maken van onderstaand voorbeeld brief/mail.
Gebruik onderstaand voorbeeld en vervang daar waar nodig uw eigen gegevens.


Geachte NAAM PROVIDER,

Graag zou ik mijn domeinnaam [UW DOMEINNAAM HIER] en het daarbij behorende hosting pakket met account/inlog naam [UW ACCOUNT NAAM HIER] op korte termijn willen gaan verhuizen.
Ik verzoek u mij hiervan eventuele autorisatie codes naar mij toe te sturen, eventuele locks op de domeinnaam te verwijderen en het administratief e-mail adres te wijzigen in [HIER UW HUIDIG EN WERKEND EMAIL ADRES].

Tevens geef ik middels dit bericht aan dat ik mijn domeinnaam en daarbij behorend hosting account per eerst volgende verlengdatum niet verder wenst te verlengen, mits de tijd tot de verleng datum niet korter is dan 1 maand en mits mijn domeinnaam correct is verhuisd.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u mij hier over contacteren.

Met vriendelijke groet,

[UW NAAM HIER]
Klantnr: [UW KLANTNUMMER HIER]
email: [UW EMAIL ADRES HIER]
Telefoon: [UW TELEFOONNUMMER HIER]
Website: [UW WEBSITE URL HIER]

1. Ik heb net mijn site op de server gezet
Oplossing 1: U dient de bestanden in de folder /public_html/ te zetten. Daar staat nu immers het belangrijkste bestand al index.html U dient index.html te overschrijven. Denk er aan: index.htm / index.html en denk er aan dat index.html met kleine letters is geschreven, er mag ook maar 1 index file staan.

2. Ik heb de CHMOD rechten aangepast

"Forbidden / U bent niet gemachtigd deze pagina te bekijken."

Een dergelijke melding ligt aan de CHMOD rechten in uw webhosting account. Let bij het uploaden van bestanden naar uw webhosting account op dat "Passive Mode" in uw FTP programma aangevinkt staat, omdat ook het FTP programma de oorzaak kan zijn.

Per e-mail kunt u aan ons vragen de rechten op uw webhosting account te resetten. Dat betekent dat ook de rechten van eventuele scripts (bijvoorbeeld in de cgi-bin directory of bepaalde mapjes voor uw php-script) die wel een andere CHMOD moeten hebben, door uzelf opnieuw aangepast dienen te worden.

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

Upload problemen naar uw webhosting account vinden hun oorzaak ALTIJD in de instellingen van het FTP programma.
We verzoeken u uiterst voorzichtig te zijn met het aanpassen van de CHMOD rechten op bestanden en mappen van uw webhosting account. Met name de directories op uw webhosting account hebben een 4 cijferige CHMOD code die u niet zelf met uw FTP programma kunt herstellen (dit i.v.m. onze zeer strenge beveiligings structuren). Het verwijderen van bestanden of mappen van uw webhosting account en het daarna weer opnieuw uploaden of aanmaken lost vaak het probleem van een niet te herstellen CHMOD-code weer op.

De rechten van de map op uw webhosting account zijn bepalend voor de bestandsrechten van de files die u upload in die map. Indien u ooit de CHMOD rechten van die map aangepast heeft, zullen de bestanden een verkeerde CHMOD meekrijgen bij het uploaden, daarom is het van belang dat u nooit de rechten van bijvoorbeeld /public_html/ wijzigt.