logo400

Is jouw domeinnaam nog vrij?

Directory beveiligen met een wachtwoord.

Waneer u een bepaalde directory wilt afschermen met een wachtwoord dan kunt u dit instellen via uw beheerpaneel.

Login in uw beheerpaneel
Klik op "Password Protected Directories"
Klik op "Find a Directory to Password Protect"
Navigeer naar de direcory die u wilt beveiligen en klik in de 5e colom op "Protect".
Vul de gegevens in zoals Promt, Gebruiker en wachtwoord.
Vink onderaan "Protection Enabled" aan en klik op "Save"

U kunt gewenst meerdere gebruikers toevoegen aan de directory

Ga nu naar: www.uwdomein.nl/directory/
Er zal nu eerst om een gebruikersnaam en wachtwoord worden gevraagd voordat u verder kan.