logo400

Is jouw domeinnaam nog vrij?

Database kopieren naar CCC Hosting

Om te beginnen dient u eerst een nieuwe database aan te maken via uw beheerpaneel.

Ga naar: http://www.uwdomeinnaam.nl:2222 (daar waar uw domeinnaam.nl uw domeinnaam is.)
Klik op MySQL management.
Klik op create a new database.
Geef een database naam, database user en wachtwoord op.
Klik op Create, u wordt doorverwezen naar een volgende pagina.
Kopieer de gegevens en bewaar deze in een tekst bestand op uw lokale PC.

Meer informatie aanmaken databases:
http://www.ccchosting.nl/support/beheer-paneel/handleiding/mysql.html#create


Login via phpmyadmin bij uw oude hosting provider.
Kies links de database welke u wilt kopieren.
klik rechts op het tabblad: Exporteer
Selecteer alle tabellen door op "Selecteer alles / " te klikken.
Selecteer onderaan de pagina "Verzenden" (aanvinken)
Klik op Start.
Een download popup verschijnt, download de database bijnvoorbeeld op uw bureaublad.
NOOT: bovenstaande kan afwijken indien er een oudere versie van phpmyadmin wordt gebruikt.


Login in phpmyadmin op de servers van CCC Hosting
Ga naar: www.uwdomeinnaam.nl/phpmyadmin (daar waar uw domeinnaam.nl uw domeinnaam is.)
De login gegevens staan vermeld in het bestand dat we eerder hebben opgelsagen bij het aanmaken van een database via het beheerpaneel van CCC Hosting.
Klik links op de nieuwe aangemaakte database.
Klik rechts op de tablad "Import"
Klik op de knop "bladeren" en selcteer de database die u eerder hebt opgeslagen (in vorige voorbeeld is dat op het bureablad) (betreft een .sql bestand)
Nadat u het juiste sql bestand hebt gevonden en geslecteerd klik onderaan op de knop "start".
Database is nu gekopieerd op de servers van CCC Hosting.

verander de databse settings in uw script, meestal staan deze vermeld in het bestand config.php, configuration.php, db_settings.php etc etc..
(raadpleeg de manual,forum of makers van uw script voor het juiste bestand waar deze gegevens worden opgelsagen)
Pas de gebruikersnaam, databasenaam en wachtwoord aan. (deze hebben wij bij het aanmaken van de database opgeslagen in een tekst bestand)


Indien u een foutmelding krijgt dat de database te groot is voor import via phpmyadmin plaats dan het .sql bestand in een willekeurige directory van uw hosting account.
(gebruik hiervoor een FTP client)
Stuur ons een mail met de volgende gegevens: lokatie .sql bestand, databasenaam, database gebruiker en wachtwoord.
Wij zullen de database voor u plaatsen.
Een andere mogelijkheid is gebruik maken van Big_dump: http://www.ozerov.de/bigdump.php