logo400

Is jouw domeinnaam nog vrij?

Ik wil inloggen in het controlpanel maar dit lukt niet.


Indien u de melding 'login incorrect' krijgt en u bent ervan overtuigd dat u de correcte login/wachtwoord combinatie gebruikt, kunt u contact opnemen met support@ccchosting.nl. Zij zullen dan voor u de aan u verstrekte gegevens nakijken.

Wanneer u cookies in uw browser heeft uitgeschakeld , krijgt u direct na het inloggen weer het inlogscherm te zien. U kunt zonder ondersteuning van cookies dus niet inloggen.

Krijgt u bij het benaderen van het URL een Permission Denied melding, dan zijn de veiligheidsinstellingen van uw browser en/of internetverbinding niet goed ingesteld.

1 Zet het veiligeheidsniveau op uw browser in op medium.

2 Controleer of de proxy server van uw internetverbinding communicatie over poort 2222 toestaat. Bij twijfel zet deze uit.

3 Indien u een firewall gebruikt let er dan op dat ook hier de verbinding is toegestaan, zet deze anders uit wanneer u het controlpanel benadert of pas de configuratie aan.

* Bij bedrijven worden vaak niet standaard poorten zoals poort 2222 geblokkeerd, vraag bij uw systeembeheerder om de poort te openen in de firewall.