logo400

Is jouw domeinnaam nog vrij?

Betalen via automatische incasso

Uiteraard ontvangt u jaarlijks een factuur van ons. Hierop staat vermeldt wanneer de incasso plaatsvindt. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u contact met de administratie opnemen.

De voordelen van automatisch betalen:
- U kunt betalingen niet vergeten
- U voorkomt herinneringen en aanmaningen
- Minder administratieve rompslomp
- Eenmalig een machtiging afgeven

Indien u wilt overgaan tot automatisch betalen, kunt u uw rekeningnummer, de rekeninghouder en plaatsnaam doorgeven aan administratie@ccchosting.nl