logo400

Is jouw domeinnaam nog vrij?

Helpdesk - Veel gestelde vragen

Voor vragen over betaling, duur van contracten, de status van lopende orders of andere administratieve vragen kunt u e-mailen met administratie@ccchosting.nl

Wanneer u een account wilt upgraden kunt u een e-mail sturen naar support@ccchosting.nl vermeld in deze email uw domeinnaam, klantnummer en vergeet ook niet te vermelden naar welk pakket u wilt upgraden.

Nadat u een ontvangstbevestiging op uw email heeft gehad gaan wij het pakket upgraden, dat duurt doorgaans 1 werkdag.

De kosten van een upgrade kunt u berekenen door het verschil in prijs van de twee pakketten te nemen naar rato van de resterende looptijd van het contract. De jaren hierna betaalt u natuurlijk gewoon de prijs van het pakket, zoals vermeld op deze site.

Uw domeinnaam en/of webhostingpakket kunt u opzeggen d.m.v. een e-mail te sturen naar administratie@ccchosting.nl
U zal altijd een bevestiging krijgen van ons per e-mail als uw opzegging is verwerkt.

Het opzeggen per (aangetekende) post is niet nodig, dit mag gewoon per e-mail.

Indien u op een werkdag niet binnen 24 uur na bestellen een orderbevestiging heeft gehad, kunt u ervan uitgaan dat wij de bestelling nog niet hebben ontvangen. Neem in dat geval contact met ons op via e-mail naar support@ccchosting.nl

CCC Hosting respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Hierbij gebruikt CCC Hosting gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.

CCC Hosting zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Dit is geen enkel probleem. U kan starten met een kleiner pakket en later indien het nodig zou blijken eenvoudig upgraden. Voor deze upgrade betaald u enkel de werkelijke prijs. We verrekenen de werkelijke kost in verhouding met de nog resterende looptijd van het pakket.

Onze algemene voorwaarden treft u aan via onderstaande link

Algemene voorwaarden

CCC Hosting is opgericht op 1 juli 2003.
De afgelopen jaren hebben wij ons bewezen als een betrouwbare en betaalbare aanbieder op ICT gebied.
CCC Hosting richt zich op het Nederlandse en Belgische MKB en de particuliere markt, en herbergt momenteel meer dan 10.000 domeinen/websites.

Kantoor en woonadressen van onze medewerkers bevinden zich in een straal van 5 km van de door ons gebruikte datacentra. Hierdoor kunnen wij bij noodgevallen te allen tijde binnen 10 minuten ter plaatse zijn in het datacentrum, om de problemen op te lossen.

CCC Hosting is schuldenvrij en opereert geheel onafhankelijk, dit betekent dat u ook in de toekomst op ons kunt rekenen. Wij staan voor continuïteit.

Indien u uw diensten bij uw huidige provider niet online kan opzeggen en eventuele autorisatie codes kan opvragen kunt u gebruik maken van onderstaand voorbeeld brief/mail.
Gebruik onderstaand voorbeeld en vervang daar waar nodig uw eigen gegevens.


Geachte NAAM PROVIDER,

Graag zou ik mijn domeinnaam [UW DOMEINNAAM HIER] en het daarbij behorende hosting pakket met account/inlog naam [UW ACCOUNT NAAM HIER] op korte termijn willen gaan verhuizen.
Ik verzoek u mij hiervan eventuele autorisatie codes naar mij toe te sturen, eventuele locks op de domeinnaam te verwijderen en het administratief e-mail adres te wijzigen in [HIER UW HUIDIG EN WERKEND EMAIL ADRES].

Tevens geef ik middels dit bericht aan dat ik mijn domeinnaam en daarbij behorend hosting account per eerst volgende verlengdatum niet verder wenst te verlengen, mits de tijd tot de verleng datum niet korter is dan 1 maand en mits mijn domeinnaam correct is verhuisd.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u mij hier over contacteren.

Met vriendelijke groet,

[UW NAAM HIER]
Klantnr: [UW KLANTNUMMER HIER]
email: [UW EMAIL ADRES HIER]
Telefoon: [UW TELEFOONNUMMER HIER]
Website: [UW WEBSITE URL HIER]

1. Ik heb net mijn site op de server gezet
Oplossing 1: U dient de bestanden in de folder /public_html/ te zetten. Daar staat nu immers het belangrijkste bestand al index.html U dient index.html te overschrijven. Denk er aan: index.htm / index.html en denk er aan dat index.html met kleine letters is geschreven, er mag ook maar 1 index file staan.

2. Ik heb de CHMOD rechten aangepast

"Forbidden / U bent niet gemachtigd deze pagina te bekijken."

Een dergelijke melding ligt aan de CHMOD rechten in uw webhosting account. Let bij het uploaden van bestanden naar uw webhosting account op dat "Passive Mode" in uw FTP programma aangevinkt staat, omdat ook het FTP programma de oorzaak kan zijn.

Per e-mail kunt u aan ons vragen de rechten op uw webhosting account te resetten. Dat betekent dat ook de rechten van eventuele scripts (bijvoorbeeld in de cgi-bin directory of bepaalde mapjes voor uw php-script) die wel een andere CHMOD moeten hebben, door uzelf opnieuw aangepast dienen te worden.

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

Upload problemen naar uw webhosting account vinden hun oorzaak ALTIJD in de instellingen van het FTP programma.
We verzoeken u uiterst voorzichtig te zijn met het aanpassen van de CHMOD rechten op bestanden en mappen van uw webhosting account. Met name de directories op uw webhosting account hebben een 4 cijferige CHMOD code die u niet zelf met uw FTP programma kunt herstellen (dit i.v.m. onze zeer strenge beveiligings structuren). Het verwijderen van bestanden of mappen van uw webhosting account en het daarna weer opnieuw uploaden of aanmaken lost vaak het probleem van een niet te herstellen CHMOD-code weer op.

De rechten van de map op uw webhosting account zijn bepalend voor de bestandsrechten van de files die u upload in die map. Indien u ooit de CHMOD rechten van die map aangepast heeft, zullen de bestanden een verkeerde CHMOD meekrijgen bij het uploaden, daarom is het van belang dat u nooit de rechten van bijvoorbeeld /public_html/ wijzigt.

Onze hosting pakketten zijn beperkt op het aantal diskruimte, dataverkeer en opties.
Dit voorkomt dat de server overbelast raakt of overvol raakt.
Hierdoor Kunnen wij u een blijvende snelle verbinding en hoge uptimes garanderen.

Hosting bedrijven welke gigantisch veel diskruimte, dataverkeer en onbeperkte opties aanbieden lopen op den duur vast.
Deze servers zijn overbelast, en kennen een hogere uitval dan de servers van CCC Hosting.

Wat is dataverkeer?
Dataverkeer bestaat uit het aantal MB's ( of kb/ bytes/ etc.) dat wordt verbruikt door bezoekers van uw site, het downloaden van een bestand, het versturen van e-mail en al het overige Internet verkeer. Bij elk opgevraagd bestand van uw website worden er gegevens (data) verzonden naar de computer van de bezoeker. Hoe meer mensen uw website bezoeken, des te meer gegevens (dataverkeer) er worden verzonden. Tevens genereert het plaatsen van uw website dataverkeer. Wanneer u een bestand op uw website hebt staan van 1 MB en dat wordt 100 keer gedownload, dan betekent dit in theorie dat u 100 MB dataverkeer heeft verbruikt.

Dataverkeer op uw hosting account bij CCC Hosting
Uw hosting account verschaft u een beperkt aantal MB's dataverkeer per maand en is afhankelijk van het door u gekozen pakket.

Hoe kunt u uw eigen dataverkeer per maand meten? Ga naar uw beheerpaneel en klik op "Site Summary / Statistics / Logs".
Daar zijn de gegevens van uw dataverkeer statistieken beschikbaar, achter elke maand staat het aantal verbruikte Kilobytes.


Wat gebeurt er als ik mijn datalimiet overschrijd?
U bent zelf verantwoordelijk voor het verbruikte aantal GB's dataverkeer per maand. Wij houden uw data verbruik zelf echter ook in de gaten. Bij 80% van het verbruik van uw dataverkeer zal er dagelijks een waarschuwing worden verstuurd naar uw mail adres welke is geconfigureerd onder "Site Summary / Statistics / Logs"
Wij adviseren u op dat moment contact met ons op te nemen.
Bij 100% overschrijding zullen alle accounts op offline worden gezet totdat u contact met ons hebt opgenomen of totdat de nieuwe maand in gaat.


Datalimiet - MB ruimte
Maximaal aantal MB's data storage op uw account / Datalimiet. U heeft op uw account een maximaal aantal MB's ruimte voor uw website en e-mail.

Hoe kunt u uw verbuikte MB's meten?
Door in te loggen in uw beheerpaneel en te klikken op de optie "Site Summary / Statistics / Logs".

U kunt u wachtwoord via de volgende procedure wijzigen:

Login in uw beheerpaneel
Klik op "Change Password"
Geef uw huidige wachtwoord op.
Geef 2x uw nieuwe wachtwoord op.

Standaard worden het wachtwoord van het beheerpaneel, FTP account en de main database gewijzigd.
U kunt dit tijdens het wijzigen aan of uit vinken.

Waneer u uw wachtwoord kwijt bent kunt u deze via de login pagina van uw beheerpaneel opnieuw aanvragen.

Ga naar: http://www.uwdomeinnaam.nl:2222 (daar waar uwdomeinnaam.nl uw domeinnaam is)
Klik onder de login scherm op "Forgot your Password?"
Geef uw geberuikersnaam op en klik op "Submit"
Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het email adres welke is ingesteld onder Site Summary / Statistics / Logs.

Indien bovenstaande niet werkt verzoeken wij u contact op te nemen met onze helpdesk.
Wij versturen het nieuwe wachtwoord uitsluitend naar de mail adressen die bij ons in de administratie onder uw DB nummer bekend zijn.
(Log in: www.ccchosting.nl/administratie/Klanten om uw mail adres te controleren, wijzigen of toe te voegen)

Indien de login gegevens van de online administratie onbekend zijn en de opgegeven email adres onjuist is bestaat er een mogelijkheid om zowel de login gegevens van uw hosting account en administratie te laten versturen naar een bestaand email adres dat eindigt met de domeinnaam alwaar u de login gegevens van wenst.
Wij versturen geen login gegevens naar persoonlijke email adressen tenzij deze uw naam bevatten en uw naam overeenkomt met de gegevens in onze administratie.
Voorbeeld: Jan Klaasen is eigenaar van mijnwebsite.nl in dit geval kan er geen mail verstuurd worden naar piet.hein@mijnwebsite.nl maar wel naar j.klaasen@mijnwebsite.nl

In uiterst geval kunnen wij de login gegevens per post versturen of per mail na een telefonische check naar het telefoonnummer uit onze administratie.

Waneer u een bepaalde directory wilt afschermen met een wachtwoord dan kunt u dit instellen via uw beheerpaneel.

Login in uw beheerpaneel
Klik op "Password Protected Directories"
Klik op "Find a Directory to Password Protect"
Navigeer naar de direcory die u wilt beveiligen en klik in de 5e colom op "Protect".
Vul de gegevens in zoals Promt, Gebruiker en wachtwoord.
Vink onderaan "Protection Enabled" aan en klik op "Save"

U kunt gewenst meerdere gebruikers toevoegen aan de directory

Ga nu naar: www.uwdomein.nl/directory/
Er zal nu eerst om een gebruikersnaam en wachtwoord worden gevraagd voordat u verder kan.

Uw statistieken zijn te bereiken via uw beheerpaneel

Login in uw beheerpaneel.
Klik op "Site Summary / Statistics / Logs"
Klik op uw domeinnaam in de tabel "Domain Webalizer Stats"

De statistieken worden 1x per dag vernieuwd, dit gebeurd s'nachts rond een uur of 00:00.

Uw Webhosting Statistieken kennen slechts beperkte mogelijkheden. Op de volgende pagina kunt u lezen wat er met Webalizer mogelijk is. http://www.webalizer.com/webalizer_help.html

Indien een website zeer weinig bezoekers heeft zullen de logfiles relatief klein blijven. De statistieken worden pas bijgewerkt wanneer de logfiles groot genoeg zijn. Het kan daarom voorkomen dat de statistieken een paar dagen achter lopen.

De statistieken op uw account zijn er in eerste instantie voor bedoeld om u en ons inzicht te geven in uw dataverbruik.
Indien u hogere eisen stelt aan uw statistieken, dan adviseren we u gebruik te maken van externe gratis oplossingen als: "http://www.jouwstats.nl".

Op http://statistieken.pagina.nl kunt u meer informatie vinden over gratis oplossingen.

Oplossing 1:
Rechtsklik op het plaatje of de link (online) die niet werkt, kies 'eigenschappen' en kijk naar de URL van het plaatje of de link:

<"File:///C:/Mijn%20documenten/Afbeeldingen/plaatje.jpg">


Daar ziet u dat het plaatje of linkje naar de "C" harde schijf verwijst op uw eigen computer. Die link moet beginnen met: "http://www.uwsite.nl/xxx/plaatje.jpg" of "http://www.uwsite.nl/xxx/pagina.html"

U dient in uw design programma de nodige aanpassingen te doen zodat het wel weer werkt. Let u daarbij vooral op de html-source/ broncode van uw html document.

U kunt in uw html bestand op twee manieren naar uw plaatje verwijzen;

1. Absoluut:
Absoluut wil zeggen dat het hele adres gegeven wordt. Dus:

http://www.mijnwebsite.nl/plaatje.jpg%3C/a%3E">
http://www.mijnwebsite.nl/website/pagina.html%3C/a%3E">

2. Relatief:
Als het .html bestand in dezelfde directory staat als het bestand van waar de link in staat, dan is het alleen nodig de naam van het bestand te vermelden; of, wanneeer het plaatje in een ander mapje staat; . Hetzelfde geldt hier voor linkjes.

Oplossing 2:
U heeft een verkeerde naam opgegeven voor het plaatje. Denk aan de hoofd- en kleine letters.

Laatste Tip:
Reload de pagina, refresh, of druk op Ctrl + F5 van uw toetsenbord als u de pagina bekijkt. Wellicht haalt uw browser de nieuwe pagina niet op.

Zijn uw bestanden na het uploaden met ftp naar uw hosting account niet zichtbaar op internet? We geven hier wat mogelijkhe oorzaken:

De bestandsrechten op uw hosting account zijn aangepast:
Probeert u eens of u een optie "passive mode" of "passv mode" kunt vinden. Deze optie moet geactiveerd zijn.

De bestanden staan niet in de juiste folder van uw hosting account:
Kunt u in uw ftp programma ergens een upload folder aangeven? De folder moet dan zijn: "domains/uwdomeinnaam.nl/public_html/".

Een overzicht van veelvoorkomende FTP error's:

- 421 Error Service not available.
- Closing control connection. The FTP program has shut down - try again later.

- 425 Error Can't open data connection.
- There is an error in the route to your sever, try again later.

- 426 Error Connection closed; transfer aborted.
- Attempt command again.

- 450 Error File not Found.
- You need to make sure the file you are trying to access is physically there.

- 451 Error File Access Denied to you
- You do not have the correct username to modify or open the file you have selected. Enter your control panel for the correct username.

- 452 Error Data Connection Closed
- Reconnect to the server.

- 453 Error Insufficient Storage
- Delete files to save space or add more space to your account in the Control panel under Account Preferences.

- 454 Error Cannot Connect to your data Socket
- Check the location you are attempting to log into.

- 500 Error Syntax error, command unrecognized.
- Attempt command again with different spelling or syntax.

- 501 Error Syntax error in parameters or arguments.
- Attempt command again with different spelling or syntax.

- 502 Error Command not implemented.
- Try once more.

- 503 Error Bad sequence of commands.
- Check commands for errors.

- 504 Error Command not implemented for that parameter.
- Check commands for errors.

- 553 Error Requested action not taken.
- File name not allowed.File name is not currently valid. Choose a different name.

Webhosting betekent dat wij ruimte op onze servers aan het publiek verhuren die daar een website op kunnen zetten. Onze servers maken deel uit van het internet, zodat uw pagina's 24 uur per dag wereldwijd te vinden zijn. Wij registreren ook domeinnamen, die kunt u gebruiken voor de website en bijbehorende e-mail. Zo kunt er voor zorgen dat uw pagina's te vinden zijn onder bijvoorbeeld www.uwbedrijf.nl. Wij registeren en leveren uiteraard ook hosting aan particulieren, www.mijnnaam.nl behoort dus tot de mogelijkheden.

CCC Hosting biedt een ruime selectie aan hosting pakketten, die varieren onder andere in de hoeveelheid serverruimte die u huurt.

Dit probleem wordt meestal veroorzaakt door een fout in het .htaccess bestand.
(mogelijk conflict Hotlinking)

Login in in uw beheerpaneel.
Ga naar de filemanager
navigeer naar: domains/uwdomeinnaam.nl/public_html
Hernoem het .htaccess bestand tijdelijk even naar: bak.htaccess

Controleer vervolgens of de plaatsjes willen laden.
Indien de plaatsjes laden gelieve uw .htaccess bestand controleren

Om te beginnen dient u eerst een nieuwe database aan te maken via uw beheerpaneel.

Ga naar: http://www.uwdomeinnaam.nl:2222 (daar waar uw domeinnaam.nl uw domeinnaam is.)
Klik op MySQL management.
Klik op create a new database.
Geef een database naam, database user en wachtwoord op.
Klik op Create, u wordt doorverwezen naar een volgende pagina.
Kopieer de gegevens en bewaar deze in een tekst bestand op uw lokale PC.

Meer informatie aanmaken databases:
http://www.ccchosting.nl/support/beheer-paneel/handleiding/mysql.html#create


Login via phpmyadmin bij uw oude hosting provider.
Kies links de database welke u wilt kopieren.
klik rechts op het tabblad: Exporteer
Selecteer alle tabellen door op "Selecteer alles / " te klikken.
Selecteer onderaan de pagina "Verzenden" (aanvinken)
Klik op Start.
Een download popup verschijnt, download de database bijnvoorbeeld op uw bureaublad.
NOOT: bovenstaande kan afwijken indien er een oudere versie van phpmyadmin wordt gebruikt.


Login in phpmyadmin op de servers van CCC Hosting
Ga naar: www.uwdomeinnaam.nl/phpmyadmin (daar waar uw domeinnaam.nl uw domeinnaam is.)
De login gegevens staan vermeld in het bestand dat we eerder hebben opgelsagen bij het aanmaken van een database via het beheerpaneel van CCC Hosting.
Klik links op de nieuwe aangemaakte database.
Klik rechts op de tablad "Import"
Klik op de knop "bladeren" en selcteer de database die u eerder hebt opgeslagen (in vorige voorbeeld is dat op het bureablad) (betreft een .sql bestand)
Nadat u het juiste sql bestand hebt gevonden en geslecteerd klik onderaan op de knop "start".
Database is nu gekopieerd op de servers van CCC Hosting.

verander de databse settings in uw script, meestal staan deze vermeld in het bestand config.php, configuration.php, db_settings.php etc etc..
(raadpleeg de manual,forum of makers van uw script voor het juiste bestand waar deze gegevens worden opgelsagen)
Pas de gebruikersnaam, databasenaam en wachtwoord aan. (deze hebben wij bij het aanmaken van de database opgeslagen in een tekst bestand)


Indien u een foutmelding krijgt dat de database te groot is voor import via phpmyadmin plaats dan het .sql bestand in een willekeurige directory van uw hosting account.
(gebruik hiervoor een FTP client)
Stuur ons een mail met de volgende gegevens: lokatie .sql bestand, databasenaam, database gebruiker en wachtwoord.
Wij zullen de database voor u plaatsen.
Een andere mogelijkheid is gebruik maken van Big_dump: http://www.ozerov.de/bigdump.php

In de meeste gevallen worden websites en pagina,s gehacked middels onderstaande methodes:

- Bug/Lek in uw script, houdt uw php scripts ten alle tijden up to date!
- Onveilige upload mogelijkheden in uw website/script
- Login gegevens achterhaald tijdens uw ftp sessies, uw pc is besmet met een trojan
- Login gegevens achterhaald uit de door ons verzonden mail met login gegevens, trojan of wachtwoord email bij hacker bekend.
- wachtwoord email adres achterhaald door trojan, keylogger of anders..

Wat kunt u tegen bovenstaande doen?

- Houdt uw PHP scripts up to date
- Indien de PHP safemode voor uw domeinnaam op uw verzoek door ons is uit gezet deze weer door ons laten aanzetten.
- Vaak is chmod 777 alleen nodig tijdens het bewerken van uw website, chmod deze bestanden en directory,s indien mogelijk hierna terug naar 644 en 755
- verwijder of blokkeer (chmod 600) alle mogelijke gevaarlijke upload mogelijkheden in uw website/script.
- Maak gebruik van Matt,s Formmail.pl script voor verzenden mail vanuit uw website/contactformulier zie ook onze FAQ.
- Scan uw PC op trojans, maleware, en andere virussen, zie links onderaan.
- Houdt uw PC up to date door gebruik te maken van automatische updates
- bewaar gevoelige gegevens als login gegevens, creditCard gegevens zoveel mogelijk op een veilige plek, een PC is niet veilig!
- Controleer de urls en websites die u bezoekt die vragen naar uw gegevens, zie ook: http://www.3xkloppen.nl/nl/
- Log alti8jd uit nadat u klaar bent met uw werkzaamheden, zeker op PC,s alwaar u te gast bent.


Onderstaande software zijn alle freeware, dit betekend dat deze 100% gratis zijn te gebruiken zonder beperkingen of limieten!

* Virus scanners:
Panda Cloud, Simpel, klein en effectief: http://www.cloudantivirus.com/nl/
AVG Virus scanner: http://free.avg.com/us-en/download-avg-anti-virus-free
Avast virus scanner: http://www.avast.com/nl-nl/free-antivirus-download

* firewalls:
ZoneAlarm Free : http://www.zonealarm.com/security/en-us/zonealarm-pc-security-free-firewall.htm
Sunbelt Personal Firewall Free: http://www.sunbeltsoftware.com/Home-Home-Office/Sunbelt-Personal-Firewall/
Noot: windows xp, vista en windows 7 hebben over het algemeen een redelijke firewall, wilt u beter instaleer een andere firewall.

* Spyware, maleware, trojans verwijderaars.
Ad-Aware, meest gebruikte spyware remover: http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php
Spybot - Search & Destroy: Spybot - Search & Destroy
ComboFix: Let op, deze tool alleen gebruiken bij ernstige vervuiling van uw PC! ComboFix is 1 van de laatste (werkende) reddingsmiddel om nasty software te decteren en/of te verwijderen, lees eerst de gebruiks aanwijzing!
ComboFix: http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden

* Anti Keyloggers:
Anti Keylogger Shield: http://amictools.com/v-anti_keylogger_shield.html

* PC Opschonen en onderhouden:
CCleaner - 1x per week uit te voeren: http://www.filehippo.com/download_ccleaner

Al onze servers zijn voorzien van een brute force dectector en firewall.
Als beheerder van een website maakt u mogelijk meer en geavanceerde connecties naar onze servers, deze kunnen in enkele gevallen door de Brute Force Detector kunnen worden aangezien als een mogelijke dreiging, CSF zal uw IP in deze dan ook in eerste instantie tijdelijk blokkeren voor een duur van 30 minuten.

Korte uitleg over mogelijke redenen van opgelegde blokkades:

Login (htacces) failures:
Dit betekent dat u meerdere keren achter elkaar probeert in te loggen met een foutieve login combinatie.
In uw DirectAdmin beheerpaneel kunt u vrijwel alle wachtwoorden (ftp, mail, mysql, htacces) wijzigen, raadpleeg onze supportpagina.

CT Limit overschreden:
Dit betekent dat vanaf uw IP meer dan 400 gelijktijdige connecties zijn gemaakt.
Dit probleem treedt veelal op tijdens ftp acties, dit is tevens een bug in onze firewall, hier wordt aan gewerkt.

mod_security Triggerd:
Onze servers zijn tevens voorzien van de apache software uitbreiding mod_security.
mod_security filtert mogelijke gevaarlijke script en html opdrachten en blokkeerd en zal uw IP enkele secondes blokeren.
wanneer mod_security uw IP al meerdere keren enkele secondes heeft geblokkeerd zal onze firewall zich ermee gaan bemoeien en u een IP blokkade geven.
Controleer uw error logfiles onder site summery, statics and logs in uw beheerpaneel en achterhaal de exacte oorzaak/regel waarom mod_security uw opdrachten blokkeerd.

Port Scanner detect:
Deze komt weinig voor, uw pc heeft scan uit gevoerd op ons IP adressen, mogelijk zoekend naar open/alternatieve poorten. welk programma hiervoor verantwoordelijk kunnen wij weinig over zeggen.
Indien u een idee heeft hoe dit heeft kunnen gebeuren worden wij daar graag van op de hoogte gebracht.

AUTHRELAY Limit:
Uw PC tracht mail te versturen met een niet toegestane of vals verzendadres.
indien u zelf niet de mails verstuurd is uw PC mogelijk besmet met een virus die de mail verstuurd.
Scan uw PC doorgrondig met antivirus en trojan tools.

Ja, alle domeinnamen worden stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
Indien u de domeinnaam wenst op te zeggen dient u dit minimaal 1 maand voor de verleng datum te doen middels ons online administratie systeem: http://ccchosting.nl/administratie/Klanten

U hoeft u dus geen zorgen te maken dat uw domeinnaam zal verlopen.

Om uw abonnementen op te zeggen en eventuele verhuiscodes op te vragen verzoeken wij u contact op te nemen met onze administratie via administratie@ccchosting.nl

U kunt een extra domeinnaam zelf toevoegen via het DirectAdmin controlpanel.
Zie: http://www.ccchosting.nl/directadmin/domein_toevoegen.html

Let op; u dient het website wel te bestellen via onze website. Anders zal het domeinnaam niet werken.

U kunt u domeinnaam doorsturen naar een andere website via het DirectAdmin controlpanel: http://www.ccchosting.nl/directadmin/misc.html#redirect

Ja, echter houdt u er wel rekening mee dat wij extra registratie kosten in rekening zullen brengen van de nieuwe domeinnaam.
Uw oude domeinnaam zal dan (indien gewenst) per verval datum komen te vervallen.
De oude domeinnaam blijft online naast de nieuwe domeinnaam tot de verval datum.

Wij adviseren u via onze domein bestel pagina een nieuwe domeinnaam te bestellen.
In het opmerkingen veld vermeld u dat u uw domeinnaam wenst te wijzigen en indien nodig de oude domeinnaam wenst op te zeggen.

Ja,

U kunt uw domeinnaam verwijzen naar onze nameservers of IP adressen.
U kunt via "DNS management" in uw beheerpaneel controleren welke nameservers of IP adressen gebruikt worden.

Indien u bovenstaande te moeilijk vindt kunt u deze vraag ook stellen aan: support@ccchosting.nl

Uiteraard komt deze op uw eigen (bedrijfs)naam te staan.
CCC hosting is de intermediair tussen u en de verschillende domein registry's.
Uw naam komt te staan als registrant (eigenaar) en CCC hosting komt te staan als de contactpersoon voor de technische zaken.
Wij zorgen voor de jaarlijkse verlenging van uw domeinnaam.
Door onze werkwijze behoudt u alle rechten m.b.t. uw domeinnaam, ook bij eventuele verhuizing.

De tijd voor de registratie van een domein naam is ongeveer :

.nl, .be, .eu -> binnen 48 uur
.com, .net, .org, .info, .biz, .co.uk, .org.uk, .us, .ca -> binnen 24 uur


NOOT: domeinen worden door ons aangevraagd na ontvangst van de betaling indien u een nieuwe klant bent.

Meer informatie over verhuizingen per extensie:

.NL DOMEINNAMEN:
Voor het verhuizen van een .nl domeinnaam is een autorisatie code nodig, deze wordt ook wel genoemd als "SIDN Verhuis Token"
De SIDN verhuis token kunt u opvragen bij uw huidige provider.
De domeinnaam zal binnen 3 werkdagen zijn verhuisd nadat wij de aanvraag hebben ingediend.

.BE en .EU DOMEINNAMEN:
Voor .be en .eu domeinnamen zijn geen autorisatie codes nodig, deze domeinnamen zullen door ons systeem automatisch worden aangevraagd voor verhuizing.
Nadat de bevestingsmail is beantwoord met akkoord zal de domeinnaam binnen 3 werkdagen zijn verhuisd en verwijzen naar uw account bij CCC Hosting.
De bevestingsmail wordt standaard verstuurd naar het email adres dat staat vermeld in de whois van uw domeinnaam.
Wanneer het e-mail adres in de whois niet actueel is dient u deze te laten wijzigen via uw huidige hosting aanbieder en ons hierna verzoeken de aanvraag opnieuw in te dienen.
U kunt de whois voor .be domeinnamen opvragen via www.dns.be
U kunt de whois voor .eu domeinnamen opvragen via www.eurid.eu

.COM, .NET, ORG, INFO, BIZ DOMEINNAMEN:
Deze domeinnamen worden automatisch door ons systeem aangevraagd voor verhuizing, mits de domeinnaam niet gelocked is en er een autorisatie code bij ons is opgegeven, deze autorisatie code wordt ook wel "EPP Key" genoemd.
Nadat de bevestingsmail is beantwoord met akkoord zal de domeinnaam binnen 3 werkdagen zijn verhuisd en verwijzen naar uw account bij CCC Hosting.
De bevestingsmail wordt standaard verstuurd naar het administratief email adres dat staat vermeld in de whois van uw domeinnaam.
Wanneer het e-mail adres in de whois niet actueel is of wanneer de domeinnaam gelocked is dient u deze te laten wijzigen via uw huidige hosting aanbieder en ons hierna verzoeken de aanvraag opnieuw in te dienen.
U kunt de whois van uw domeinnaam raadplegen via www.whois.net en/of via www.who.is

.NU DOMEINNAMEN:
Zijn voorals nog niet te verhuizen naar CCC Hosting!


Werkt de oude provider niet goed mee?
1. Controleer via de whois of u als eigenaar en/of admin contact vermeld staat bij het domein.
2. Controleer wie uw REGISTRAR of SPONSORING REGISTRAR is.
3. Neem contact op met uw REGISTRAR of SPONSORING PROVIDER, zij zijn verplicht u te helpen.
4. Verzoek hen de juiste emailadressen in te stellen bij registrant en admin contact
5. Verzoek hen het domein vrij te geven voor verhuizing.
6. Verzoek hen u (eventueel) het AUTH ID toe te sturen.
7. Licht ook ons in wanneer u deze informatie ontvangen heeft.

U kunt meerdere domeinnamen aanmaken op 1 Webhostingpakket.
Zie: http://www.ccchosting.nl/directadmin/domein_toevoegen.html

Wilt u een domeinnaam overdragen op een andere houder? Dan kunnen wij dit voor u verzorgen voor
€ 5,- per overdracht (korting bij meerdere tegelijk is mogelijk). Het kan wenselijk zijn uw domeinnaam over te dragen;

Wanneer een domeinnaam een nieuwe eigenaar krijgt.
Wanneer uw bedrijfsnaam verandert
Wanneer de rechtsvorm van uw bedrijf verandert (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar VOF of BV)
Bij elke wijziging (ook al is dit 1 letter of punt) in de tenaamstelling.

Gelieve de aanvragen voor het wijzigen van domeinnaamhouders per mail aan ons door geven.

Het is bij CCC Hosting mogelijk een ongelimiteerd aantal subdomeinen te genereren. U kunt eventueel verschillende sub-domeinen een aparte website geven door een andere rootfolder toewijzen, zodat u zonder extra domeinen te hoeven aanschaffen toch verschillende websites kunt beheren. Bijvoorbeeld http://forum.uwdomein.nl laat u in dat geval naar het mapje "/public_html/forum/" op uw account verwijzen zonder dat dit voor de buitenwereld zichtbaar is. Dit kunt u eenvoudig instellen via uw beheerpaneel.

Login in uw beheerpaneel.
Klik op "Subdomain Management"
Onderaan kunt u een sub domeinnaam invoeren.
Klik op "Create"

Automatisch zal er een map worden aangemaakt in de directory Public_html.
Deze map heeft dezelfde naam aan de sub domeinnaam.
Indien de map al bestaat zal de subdomeinnaam automatisch hieraan worden gekoppeld.

Houd u er rekening mee dat het maximaal 24 uur kan duren voordat de sub domeinnaam actief is op het internet.
Dit verschilt per internet provider.

Zie ook: http://www.ccchosting.nl/directadmin/subdomains.html

Alle domeinen worden stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
U hoeft uw domeinnaam dus niet zelf te verlengen.

Indien u de domeinnaam wenst op te zeggen dan dient u dit minimaal 1 maand voor de verleng datum kenbaar te maken.

Wanneer een domeinnaam bezet is kan deze niet worden besteld middels onze bestel pagina.

CCC Hosting geeft particulieren ook de mogelijkheid om .nl domeinen te registeren.

.NL is de Nederlandse domein naam extensie, als u die gebruikt geeft dat aan dat uw site vooral op Nederland georienteerd is. Wilt u zich meer internationaal profileren dan ligt een .com extensie voor de hand. .Org wordt meestal gebruikt voor non-profit organisaties, u bent echter geheel vrij in uw keus. Alle extensies zijn vanuit heel de wereld aan te roepen en er is geen verschil in de functies van uw web site.

Uw domeinnaam wordt pas na ontvangst van een akkoord of betaling daadwerkelijk geregistreerd.
De domeinnaam zal dan de volgende werkdag online zijn.

Basis instellingen POP3, SMTP en IMAP:

U kunt met dezelfde instellingen POP3 als zowel IMAP gebruiken.

POP3 Server: mail.uwdomeinnaam.nl (daar waar uwdomeinnaam.nl uw domeinnaam is)
SMTP server: mail.uwdomeinnaam.nl (daar waar uwdomeinnaam.nl uw domeinnaam is)

Gebruikersnaam: Uw volledige e-mail adres
Wachtwoord: het door uw aangemaakte wachtwoord in DirectAdmin

Overige: SMTP verificatie dient AAN te staan
Overige: SMTP poort 25 aanpassen naar poort 587 (i.v.m blokkades op poort 25)

SMTP server: mail.uwdomeinnaam.nl (daar waar uwdomeinnaam.nl uw domeinnaam is)

Gebruikersnaam: Uw volledige e-mail adres
Wachtwoord: het door uw aangemaakte wachtwoord in DirectAdmin

Overige: SMTP verificatie dient AAN te staan
Overige: SMTP poort 25 aanpassen naar poort 587 (i.v.m blokkades op poort 25)

Dit probleem doet zich voor wanneer spammers e-mail verzenden met uw domein als afzender. Voor de @ wordt meestal een niet bestaande naam gebruikt. U heeft deze mails niet daadwerkelijk verzonden maar ontvangt de mails wel retour als ze door de ontvangende partij niet worden geaccepteerd.

Aangezien het e-mail protocol het toestaat om de afzender te vervalsen, is dit probleem bijna niet te verhelpen.

Omdat de meeste mails worden verstuurd naar niet bestaande mail adressen helpt het wanneer u de "Catch All" instellingen in uw beheerpaneel UIT zet.
Maak vervolgens de POP3 adressen aan welke u daadwerkelijk gebruikt.

Enige mogelijke oorzaken worden hier besproken:

Uw e-mailbox is vol.
Wanneer uw mailbox te vol is zal deze op een gegeven moment geen post meer accepteren. In uw beheerpaneel is te zien hoeveel MB´s elk van uw e-mail boxen in gebruik heeft.

Oplossingen:

1. Klik bij de instellingen van uw e-mail account in Outlook of Outlook Express op de knop geavanceerd, ga vervolgens naar de optie: "berichten op de server laten staan gedurende ..x.. dagen". Indien u deze optie uitzet en daarna opnieuw uw e-mail probeert op te halen zullen alle oude berichten van de server verwijderd worden.

2. Als dat niet helpt of wanneer u regelmatig Webmail gebruikt, dan dient u in te loggen op Webmail, waar u eventueel handmatig berichten uit uw mailbox kunt verwijderen. Gebruikers van Webmail dienen er goed op te letten dat de mappen SENT items, DRAFTS en VERWIJDERDE items in de e-mailbox niet vol zitten. Eventueel kan het gebruik van deze mappen in uw mailbox uitgezet worden in Webmail als u gaat naar: Opties > Mapvoorkeuren.


Uw domeinnaam is nog niet actief.
Indien het een nieuwe domeinnaam betreft kan het 3 tot 5 werkdagen duren voordat uw internetprovider haar DNS records ververst heeft en het zichtbaar is dat uw site bestaat. Het kan daarom ook voorkomen dat vanaf de ene locatie de site wel zichtbaar is en vanaf een andere locatie / computer nog niet. U moet dan nog even geduld hebben.

Het afzender-adres klopt niet.


** In Outlook kunt u bij "reply to" en bij "reply adres" een afzender- en een 'reply to' e-mail adres invullen, dan ziet de ontvanger dat adres als afzender e-mail adres. Indien u meerdere e-mail accounts ingesteld heeft in Outlook, let u er dan wel op welk afzender e-mail adres u selecteert

Als u wilt dat de e-mailserver automatisch een antwoord geeft op ontvangen e-mails, kunt u een autoresponder instellen. Op deze manier kunt u de verzender van de e-mail bijvoorbeeld laten weten dat u het e-mailtje ontvangen heeft en kunt u hem hier eventueel automatisch voor bedanken.

Login in uw beheerpaneel.
Klik op "Autoresponders"
Klik op "Create New Autoresponder"

Vermeld het mail adres waar u de automatische beantwoorder op wenst in te stellen.
Bij "Responder Message:" kunt u vervolgens een bericht plaatsen welke automatisch wordt verstuurd naar de afzender.

Wanneer u gebruik maakt van een eigen mail server en de berichten wilt forwarden ga dan als volgt te werk:

Login in het DirectAdmin controlpanel
klik op "DNS Management"
Verwijder het A record "mail".
Voeg onderaan een nieuwe A record toe genaamd "mail" en laat deze verwijzen naar het IP adres van uw eigen mail server.
Ga terug naar "Home"
Klik op "MX Records"
Haal het vinkje bij "Local Mail Server" weg en klik op "save"

Houdt u er rekening mee dat DNS wijzigingen maximaal 48 uur kunnen duren.

Als ik mail wil versturen met MS Outlook krijg ik de foutmelding 0x800CCC0E. socketsfout 10060.

Deze melding verschijnt indien de mailserver voor de uitgaande mail in het mailaccount onjuist is ingesteld of indien het poortnummer voor uitgaande mail 25 is geblokkeerd (firewall, virusscanner, internetprovider).
Sommige internetproviders staan het niet toe dat e-mail wordt verzonden buiten de eigen mailserver om van deze ISP. De poort 25 voor uitgaande e-mail wordt dan geblokkeerd.

Indien poort 25 geblokkeerd wordt dan kunt poort 587 instellen in uw e-mail client.


Instellingen:

SMTP server: mail.uwdomeinnaam.nl (daar waar uwdomeinnaam.nl uw domeinnaam is)

Gebruikersnaam: Uw volledige e-mail adres
Wachtwoord: het door uw aangemaakte wachtwoord in DirectAdmin

Overige: SMTP verificatie dient AAN te staan
Overige: SMTP poort 25 aanpassen naar poort 587 (i.v.m blokkades op poort 25)

U kunt gebruiken van Roundcube webmail.
Deze kunt u bereiken via de URL: uwdomeinnaam.nl/roundcube

Indien u van mening bent dat u ongewenste spam ontvangt van Nederlandse bedrijven kunt u bij de ACM (voorheen OPTA) een klacht indienen.
Link klachten formulier: https://www.spamklacht.nl/asp/klachtindienen/klachtformulier.asp

U kunt dit probleem voortaan voorkomen door in outlook onder de gebruikers instelling -> geavanceerde opties te kiezen voor berichten te verwijderen nadat deze zijn gedownload, ouder zijn dan x dagen of wanneer u de berichten uit outlook verwijderd.

Huidige berichten kunt u via webmail van de server verwijderen, ga naar bijvoorbeeld www.uwdomeinnaam.nl/roundcube en login met uw emailadres als gebruikersnaam en het daarbij behorend wachtwoord.

Indien u de gehele mailbox wenst te legen in 1 keer dient u in te loggen in uw DirectAdmin controlpanel te klikken op emailaccounts en het betreffende mail adres te selecteren en te klikken op de knop empty inbox.

U kunt uw wachtwoorden van uw email adressen wijzigen door in te loggen in uw DirectAdmin controlpanel.
Ga vervolgens naar e-mail accounts en klik op change achter het betreffende e-mail adres om het wachtwoord te wijzigen.

Noot: als gebruikersnaam voor eigen aangemaakte email adressen dient u het volledige e-mailadres te gebruiken als gebruikersnaam.

- Controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord via webmail: uwdomeinnaam.nl/roundcube De gebruikersnaam is gelijk aan het volledige e-mailadres.

- Wachtwoorden van uw email adressen kunt u wijzigen door te klikken op E-mail Accounts in uw DirectAdmin beheerpaneel.
Klik vervolgens op "Change" achter het betreffende emailadres om het wachtwoord te wijzigen.

- Controleer gebruikersnaam en wachtwoord in uw e-mail client, zoals eerder aangegeven gebruikersnaam is uw volledige mail adres.

- Controleer POP3 en SMTP server, dit moet zijn mail.uwdomein.nl (daar waar uwdomein.nl uw domeinnaam is)

- Beveiligde SSL verbinding moet UIT staan, deze wordt vaak verward met de SMTP verificatie.
U gebruikt alleen een beveiligde SSL verbinding wanneer u beschikt over eigen SSL certificaten.

- SMTP verificatie moet aan staan, gebruik hierbij de zelfde login gegevens als voor de inkomende mail.
(u vindt de smtp verificatie onder tabblad uitgaande servers of onder de knop meer instellingen die onder de smtp en pop3 instellingen staan.

- Verander de standaard SMTP poort aan naar poort 587, dit i.v.m omdat veel internet provider poort 25 dicht hebben staan.
U vindt deze instelling onder tabblad geavanceerd van uw account instellingen in uw e-mail client.

- Indien u geen meer ontvangt controleer in uw DirectAdmin controlapanel eerst uw gebruikte diskruimte, bij meer dan 100% verbruik kan er geen nieuwe mail meer worden ontvangen.
Verwijder overbodige berichten en/of bestanden via webmail en/of de filemanager en klik hierna op "Update" disk space onder Site summery statics and logs in uw directadmin beheerpaneel.

- Nadat uw overbodige en oude email berichten via webmail hebt verwijderd controleer dan hierna de instelling berichten van server verwijderen onder tabblad geavanceerd van uw account instellingen in uw e-mail client.

- Verwijder bij eventuele problemen met het verzenden van email via uw email client eerst de berichten uit de postvak uit alvorens een nieuw bericht aan te maken en te testen.

Uw DirectAdmin beheerpaneel is bereikbaar door achter uw domeinnaam :2222 te typen.
Onthoudt dat u hierbij altijd het http protocol voor uw domeinnaam vermeld.

Voorbeeld:
uw domeinnaam is janklaasen.nl
uw beheerpaneel is dan bereikbaar via:
http://www.janklaasen.nl:2222


Indien u de melding 'login incorrect' krijgt en u bent ervan overtuigd dat u de correcte login/wachtwoord combinatie gebruikt, kunt u contact opnemen met support@ccchosting.nl. Zij zullen dan voor u de aan u verstrekte gegevens nakijken.

Wanneer u cookies in uw browser heeft uitgeschakeld , krijgt u direct na het inloggen weer het inlogscherm te zien. U kunt zonder ondersteuning van cookies dus niet inloggen.

Krijgt u bij het benaderen van het URL een Permission Denied melding, dan zijn de veiligheidsinstellingen van uw browser en/of internetverbinding niet goed ingesteld.

1 Zet het veiligeheidsniveau op uw browser in op medium.

2 Controleer of de proxy server van uw internetverbinding communicatie over poort 2222 toestaat. Bij twijfel zet deze uit.

3 Indien u een firewall gebruikt let er dan op dat ook hier de verbinding is toegestaan, zet deze anders uit wanneer u het controlpanel benadert of pas de configuratie aan.

* Bij bedrijven worden vaak niet standaard poorten zoals poort 2222 geblokkeerd, vraag bij uw systeembeheerder om de poort te openen in de firewall.

Wij sturen u automatisch een bericht wanneer uw diskruimte of dataverkeer limiet bij is bereikt of is overschreden.
Houdt u rekening met het volgende:

Bij 100% of meer overschrijding van uw dataverkeer (bandwidth) zal uw account tot einde van de maand gesuspend worden indien u geen actie onderneemt!
Bij 100% of meer overschrijding van uw diskruimte zal leiden tot het niet kunnen ontvangen en verzenden van mail en het niet kunnen uploaden van nieuwe bestanden!


* Acties bij overschrijden dataverkeer
Controleer ten eerste of het gegenereerde dataverkeer lochisch verklaarbaar is.
U kunt onder Site Summery, Statics and Logs in uw directadmin beheerpaneel de statitieken van uw websites en dataverkeer bekijken.
U doet er verstandig aan om ook wanneer de limiet de 100% nog niet heeft bereikt onze support afdeling te contacteren met het verzoek uw limiet te laten verhogen.

* Acties bij overschrijden disk ruimte
Controleer ten eerste of het gebruikte diskruimte lochisch verklaarbaar is, controleer ook gebruik email data en mysql data.
Indien mogelijk data verwijderen, indien u mail wilt verwijderen kunt u dit het best via webmail doen, hierna in uw mail client onder account settings --> tabblad geavanceerd de optie aan zetten berichten verwijderen van server om te voorkomen dat uw mailboxen weer vollopen.
Wanneer u uw diskruimte wilt uitbreiden kunt u dit via onze support afdeling per mail aanvragen.


Indien u vragen heeft kunt u uiteraard contact opnemen met onze helpdesk op: support@ccchosting.nl


Op onze website vindt u een uitgebreide Nederlandse handleiding van het DirectAdmin controlpanel.
De handleiding kunt u vinden op: http://www.ccchosting.nl/directadmin

Indien uw script aangeeft dat de registar_globals aan/uit moeten staan voeg dan het volgende toe aan uw .htaccess bestand: php_flag register_globals on/off
Indien u geen .htaccess bestand heeft dan kunt u deze aanmaken in de map public_html.
Het is aan te raden om dit via de filemanager in DirectAdmin te doen.

Vanwege veiligheidsoverwegingen staat de PHP safemode standaard aan op elke nieuw aangemaakt hosting account.
Indien u de PHP safemode uit wilt zetten dient u dit per mail aan ons kenbaar te maken, gebruik hiervoor ons contact formulier:
http://www.ccchosting.nl/helpdesk/index.php?_m=tickets&_a=submit


In de meeste gevallen worden websites en pagina,s gehacked middels onderstaande methodes:

- Bug/Lek in uw script, houdt uw php scripts ten alle tijden up to date!
- Onveilige upload mogelijkheden in uw website/script
- Login gegevens achterhaald tijdens uw ftp sessies, uw pc is besmet met een trojan
- Login gegevens achterhaald uit de door ons verzonden mail met login gegevens, trojan of wachtwoord email bij hacker bekend.
- wachtwoord email adres achterhaald door trojan, keylogger of anders..

Wat kunt u tegen bovenstaande doen?

- Houdt uw PHP scripts up to date
- Indien de PHP safemode voor uw domeinnaam op uw verzoek door ons is uit gezet deze weer door ons laten aanzetten.
- Vaak is chmod 777 alleen nodig tijdens het bewerken van uw website, chmod deze bestanden en directory,s indien mogelijk hierna terug naar 644 en 755
- verwijder of blokkeer (chmod 600) alle mogelijke gevaarlijke upload mogelijkheden in uw website/script.
- Maak gebruik van Matt,s Formmail.pl script voor verzenden mail vanuit uw website/contactformulier zie ook onze FAQ.
- Scan uw PC op trojans, maleware, en andere virussen, zie links onderaan.
- Houdt uw PC up to date door gebruik te maken van automatische updates
- bewaar gevoelige gegevens als login gegevens, creditCard gegevens zoveel mogelijk op een veilige plek, een PC is niet veilig!
- Controleer de urls en websites die u bezoekt die vragen naar uw gegevens, zie ook: http://www.3xkloppen.nl/nl/
- Log alti8jd uit nadat u klaar bent met uw werkzaamheden, zeker op PC,s alwaar u te gast bent.


Onderstaande software zijn alle freeware, dit betekend dat deze 100% gratis zijn te gebruiken zonder beperkingen of limieten!

* Virus scanners:
Panda Cloud, Simpel, klein en effectief: http://www.cloudantivirus.com/nl/
AVG Virus scanner: http://free.avg.com/us-en/download-avg-anti-virus-free
Avast virus scanner: http://www.avast.com/nl-nl/free-antivirus-download

* firewalls:
ZoneAlarm Free : http://www.zonealarm.com/security/en-us/zonealarm-pc-security-free-firewall.htm
Sunbelt Personal Firewall Free: http://www.sunbeltsoftware.com/Home-Home-Office/Sunbelt-Personal-Firewall/
Noot: windows xp, vista en windows 7 hebben over het algemeen een redelijke firewall, wilt u beter instaleer een andere firewall.

* Spyware, maleware, trojans verwijderaars.
Ad-Aware, meest gebruikte spyware remover: http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php
Spybot - Search & Destroy: Spybot - Search & Destroy
ComboFix: Let op, deze tool alleen gebruiken bij ernstige vervuiling van uw PC! ComboFix is 1 van de laatste (werkende) reddingsmiddel om nasty software te decteren en/of te verwijderen, lees eerst de gebruiks aanwijzing!
ComboFix: http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden

* Anti Keyloggers:
Anti Keylogger Shield: http://amictools.com/v-anti_keylogger_shield.html

* PC Opschonen en onderhouden:
CCleaner - 1x per week uit te voeren: http://www.filehippo.com/download_ccleaner

Alle servers van CCC Hosting ondersteunen PHP5.
Enkele servers zin nog standaard voorzien van PHP4 en hebben in het directadmin beheerpaneel een php version selector optie om te switchen naar PHP5.

Indien de PHP version Selector niet werkt kunt u het volgende doen:

Ga in de filemanager in in directadmin naar de public_html directory van uw domeinnaam.
klik op "Edit" achter het bestand ".htaccess" en voeg de volgende code toe:
(Indien het bestand .htaccess niet bestaat kunt u deze als nieuw met onderstaande code aanmaken.)

download voorbeeld htaccess bestand: http://www.ccchosting.nl/helpdesk/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=18&nav=0


NOOT:
Bestanden en directory,s die u normaal gesproken (volgens de handleiding) chmod naar 777 in dit geval chmod naar 755!
Uw script zal niet werken met bestanden en direcory,s welke de permissie 777 hebben!

Klik op ondergaande link voor meer informatie over de in installatie van FormMail:
http://www.ccchosting.nl/support/uitleg-formmail.html

Indien u uw bezoekers u wilt laten mailen vanaf uw website middels een contact formulier kunt u hiervoor het beste gebruik maken van formail in combinatie met het formmail.pl script om te voorkomen dat spammers uw contactformulier misbruiken.

Via onderstaande link vindt u een handleiding hoe u een contactformulier kunt maken:
http://www.ccchosting.nl/support/uitleg-formmail.html

Indien u uw bezoekers u wilt laten mailen vanaf uw website middels een contact formulier kunt u hiervoor het beste gebruik maken van formail in combinatie met het formmail.pl script om te voorkomen dat spammers uw contactformulier misbruiken.

Via onderstaande link vindt u een handleiding hoe u een contactformulier kunt maken:
http://www.ccchosting.nl/support/uitleg-formmail.html

U vindt ImageMagick in: /usr/bin

NOOT: Om gebruikt te maken van ImageMagick dient de safemode uit te staan voor uw domeinnaam.
U kunt dit per mail aanvragen: support@ccchosting.nl

Het pad naar sendmail is: /usr/sbin/sendmail

Het absolute pad naar uw website is:

/home/gebruikersnaam/domains/domeinnaam.nl/public_html

Voorbeeld voor domeinnaam pietje.nl met als gebruikersnaam id7599:
/home/id7599/domains/pietje.nl/public_html

U kunt de algemene informatie over cronjobs vinden op:
http://www.ccchosting.nl/support/beheer-paneel/handleiding/misc.html#cron

Indien uw script bijvoorbeeld in op de volgende lokatie staat:
domains/uw-domeinnaam/public-html/script/script.php

dan dient u de volgende commando op te geven:
/usr/local/bin/php -q -f /home/gebruikersnaam/domains/uw-domeinnaam/public_html/scripts/scripts.php > /dev/null


voor normale html scripts gebruikt u de volgende commando:
/home/gebruikersnaam/domains/uw-domeinnaam/public_html/scripts/scripts.html

Voordat u kunt inloggen in phpmyadmin dient u eerst een database aan te maken.

Login in uw beheerpaneel
Klik op "MySQL Management"
Klik op "Create new Database"
Geef een gebruikersnaam en wachtwoord op.

U kunt nu inloggen via: www.uwdomeinnaam.nl/phpmyadmin
Gebruik de door uw aangemaakt login gegevens.
Bijvoorbeeld:
Gebruikersnaam: id5000_testdb
Wachtwoord: 12345

Bestandslocaties:
PERL: /usr/bin/perl
SENDMAIL: /usr/sbin/sendmail
RELATIVE ROOT: /home/uwgebruikersnaam/domains/uwdomeinnaam.nl/public_html
Datum:/bin/date
CURL: /usr/bin/curl


Bij het uploaden van uw eigen scripts via FTP:
.HTML bestanden kunnen in ASCII of Binary mode upgeload worden.
.GIF & .JPG bestanden kunnen in ASCII of Binary mode upgeload worden.
.EXE of .ZIP altijd in Binary mode
.PL of .CGI altijd in ASCII mode
.PHP altijd in ASCII mode


GD Lib
Laatste versie staat geïnstalleerd. Geschikt voor PNG en JPEG (niet voor GIF).


ImageMagick: /usr/bin/

FreeType: Indien niet geinstalleerd contact opnemen met onze helpdesk.

PHP is een veelgebruikte scripting-taal op het Internet. Voor meer informatie over PHP verwijzen wij u naar http://www.php.net.

Bij uw hosting account krijgt u al een aantal php-scripts geïnstalleerd. Deze zijn praktisch klaar voor gebruik en kunnen voor uw website zeker van pas komen.
U kunt hier de PHP-configuratie van een recente server bekijken

Wilt u weten hoe de PHP configuratie op uw account er uitziet? Maak dan een info.PHP bestand aan met deze code er in:

phpinfo();
?>

Bezoek vervolgens de pagina http://www.uwdomein.nl/info.php en bekijk daar de PHP configuratie.

PHP versie:We hebben altijd de laatste stabiele versie voor ons platform geïnstalleerd staan hetgeen niet inhoudt dat het altijd de nieuwste versie betreft. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel, we wachten daarom altijd totdat de nieuwere versie goed getest is.

SSI op uw web hosting account

Server Side Includes
Server Side Includes maakt het mogelijk om documenten te maken "on the fly". Voorbeelden hiervan zijn tijd en datum op een homepage webpagina, de laatste modificatie datum van een bestand etc. Verder kunnen deze ook gebruikt worden als een interface voor CGI en /bin/sh programma's.

Server Side Includes is mogelijk met al onze hostingpakketten. Wij houden ons voornamelijk bezig met domeinregistratie, DNS, en hosting services en verlenen geen technische hulp voor specifieke vragen over SSI tags en SSI documenten.

SSI voor .shtml met "virtual include"
SSI (Server Side Includes) wordt uitgevoerd op bestanden: .shtml met een virtual include (geen exec cgi includes)

SSI voor .shtml voor "exec cgi includes"
Deze kan op verzoek worden toegevoegd aan uw account, ook voor '/public_html/'.

U kunt als hostname altijd 'localhost' opgeven. Localhost houdt de lokale computer in.


Nieuwe databases dient u via het beheerpaneel aan te maken.


Login in uw beheerpaneel
Klik op "MySQL management"
Klik Op "create new database"

phpMyAdmin is een in PHP geschreven tool die bedoeld is om het beheer over MySQL te voeren via het web. Het kan databases en tabellen aanmaken (create/drop/alter), velden toevoegen, wijzigen of verwijderen, ieder SQL commando uitvoeren, toetsen op velden beheren, privileges beheren, data exporteren naar meerdere formats en is verkrijgbaar in 47 talen.

PHPmyadmin is bereikbaar via: www.uwdomeinnaam.nl/phpmyadmin (daar waar uwdomeinnaam.nl uw domeinnaam is)

Voordat u kunt inloggen dient u eerst een database te hebben aangemaakt via het beheerpaneel.

Login in uw beheerpaneel.
Klik op "MySQL managemt"
Klik op "Create new Database"

Plaats het volgende in een .htaccess bestand en upload deze naar uw public_html directory

code:
php_value post_max_size "10M"

Vanwege veiligheids overwegingen zijn de volgende PHP functies uit geschakeld:

exec, system, passthru, shell_exec, escapeshellarg, escapeshellcmd, proc_close, proc_open, dl, popen, show_source

Deze functies kunnen niet worden aangezet!

Momenteel ondersteunen wij de volgende mogelijkheden:

Overschrijving via uw bank.
- Betaling via bankoverschrijving
- Betaling middels iDEAL
- Betaling middels PayPal (paypal adres: administratie@ccchosting.nl)
- Automatische incasso

Onze bank gegevens vindt u op de volgende pagina:

Rekeninghouder: CCC Hosting
IBAN: NL14ABNA0491596502
Rekeningnummer:49.15.96.502
Bank: ABN-AMRO
BIC: ABNANL2A
Plaatsnaam: Rotterdam
PayPal: administratie@ccchosting.nl

U kunt uw facturen, bestellingen en status van uw bestellingen bekijken via onze Online Administratie Systeem.
http://www.ccchosting.nl/administratie/Klanten

Gebruik de login welke u van ons hebt ontvangen direct na uw bestelling.
Indien u deze niet meer heeft kunt u deze opvragen via onze helpdesk.

CCC Hosting hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Indien u niet betaalt zult u hierna 2 herinneringen ontvangen.
Na deze 2 herinneringen (circa 30 dagen) ontvangt u een laatste aanmaning.

15 euro administratiekosten worden in rekening gebracht op het moment dat de laatste aanmaning wordt verzonden.
Indien de laatste aanmaning niet wordt betaald binnen 5 dagen, wordt uw dossier overgedragen aan het incassobureau. De kosten van incasso en/of gerechtsdeurwaarders worden doorberekend aan de klant - voorkom onnodig hoge kosten en betaal op tijd!

Uw account zal na het versturen van de laatste aanmaning tijdelijk worden geblokkeerd.
De verplichting tot betaling blijft, ook bij opschorting van onze dienst(en), zondermeer bestaan.

Wij versturen de facturen standaard niet per post. U kunt dit wel aanvragen als extra dienst via onze administratie. De kosten hiervoor bedragen €2,50 per factuur.

Uiteraard ontvangt u jaarlijks een factuur van ons. Hierop staat vermeldt wanneer de incasso plaatsvindt. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u contact met de administratie opnemen.

De voordelen van automatisch betalen:
- U kunt betalingen niet vergeten
- U voorkomt herinneringen en aanmaningen
- Minder administratieve rompslomp
- Eenmalig een machtiging afgeven

Indien u wilt overgaan tot automatisch betalen, kunt u uw rekeningnummer, de rekeninghouder en plaatsnaam doorgeven aan administratie@ccchosting.nl

Rekeninghouder: CCC Hosting
IBAN: NL14ABNA0491596502
Rekeningnummer:49.15.96.502
Bank: ABN-AMRO
BIC: ABNANL2A
Plaatsnaam: Rotterdam
PayPal: administratie@ccchosting.nl

Aangezien u met CCC Hosting contracten voor een jaar sluit, worden downgrades alleen aan het einde van de looptijd van uw contract uitgevoerd. Een downgrade kunt u tot 1 maand voor het einde van de looptijd van het contract doen. Hierna kunnen wij een downgrade voor het volgende jaar niet meer honoreren.

U kunt wel ten alle tijden de opdracht tot downgraden geven. Deze wordt dan in onze administratie opgenomen en zal bij de volgende contractsverlenging verwerkt worden.

Alle bedragen tot 100 euro worden per jaar gefactureerd.
Betalingen per maand zijn hierbij niet mogelijk!


Om te voorkomen dat uw domeinnaam vrij gegeven wordt, worden contracten automatisch verlengd.
Opzeggen doet u een maand voor het einde van de looptijd van een contract.

Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Waarschijnlijk heeft de herinnering de betaling gekruist. U heeft dus wel opdracht gegeven tot de betaling alleen is deze nog niet binnen op het moment dat wij de herinnering hebben verstuurd. U kunt de herinnering negeren en u zult in dit geval ook geen volgende herinneringen meer ontvangen.

Een andere oorzaak kan zijn dat de betaling wel bij ons is binnengekomen maar niet duidelijk is dat het een betaling voor uw order betreft. Aangezien niet bekend is voor welke order de desbetreffende betaling bedoeld is, blijft de order als niet betaald in onze administratie staan. Stuur in dat geval de gegevens van de betaling; datum, rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening die gebruikt is naar administratie@ccchosting.nl.

De administratie gaat na ontvangst van uw gegevens de betaling opzoeken en u krijgt bericht zodra deze gevonden is.

Met vragen over herinneringen mailt u ook met administratie@ccchosting.nl.

Om uw website online te zetten zijn er een aantal zaken nodig.

De website zelf
Dit kan bestaan uit verschillende bestanden.
Zorg dat al deze bestanden in een map klaar staan om op de server gezet te worden.

Een verbinding met onze server
Dit gaat via een FTP programma.
FTP betekend FILE TRANSFER PROTOCOL en is een protocol om bestanden en mappen uit te wisselen met de servers van CCC hosting.

Er zijn vele soorten FTP programma's om uw website bestanden te uploaden.
Wij raden het programma Filezilla aan:

Dit programma kunt u hier downloaden: https://filezilla-project.org/

Zodra uw dit geinstalleerd heeft en gestart dan ziet u bovenaan een balk waar u de server, gebruikersnaam en wachtwoord kunt invullen.


Vul hier de volgende gegevens in:
Host: Uw ftp adres (bijvoorbeeld uwdomeinnaam.nl)
Gebruikersaam: Uw gebruikersnaam (Deze staat vermeld in de mail met de login gegevens)
Wachtwoord: (Deze staat vermeld in de mail met de login gegevens)
Port: (standaard) poort 21 (Dit kunt u ook leeg laten)

Vervolgens drukt u op Snelverbinden en zodra de verbinding is gemaakt dan ziet u in het rechtse venster de volgende mappen:

.    (staat voor de huidige directory)
..    (staat voor een directory hoger: Let op, je kan niet hoger gaan dan je eigen account)
domains/    (Hierin staan uw domeinen)
public_html/    (deze linkt naar bijvoorbeeld /domains/pietje.nl/public_html)
Imap/    (hierin staan de imap bestanden, laten staan!)
mail/    (hierin staan uw mail bestanden, laten staan!)

Upload uw website/bestanden naar de server:
navigeer in het rechtse venster naar de map: /domains/uwdomeinnaam.nl/public_html.
Navigeer in het linker venster naar de directory waar u uw bestanden staan (bijvoorbeeld: C:\mijn documenten\mijn webpagina\)
Selecteer nu in het linker scherm de bestanden welke u wilt uploaden naar de server en sleep deze naar het rechter scherm.
De bestanden worden nu geupload naar de server, afhankelijk van uw internet verbinding en aantal/groote van de bestanden kan dit enkele minuten duren.
Controleer indien nodig in het rechter venster na de upload of er niet toevallig 2 index bestanden staan, indien nodig het oude index bestand verwijderen!
(Standaard staat er 1 index bestand in welke geplaatst is door CCC Hosting, u dient deze dus te overschrijven of te verwijderen)

Controleer uw website:
Tijd om te kijken of het gelukt is.
Surf via uw internet browser naar http://uwdomeinnaam.nl om te controleren of u website zichtbaar is.

1. Ik heb een nieuwe domeinnaam aangevraagd, maar deze lijkt nog niet actief te zijn, of mijn domein is verhuisd en wanneer is dit zichtbaar?

Oplossing: Het kan 3 tot 5 werkdagen duren voordat uw 'internet provider' haar DNS records ververst heeft en het zichtbaar is dat uw domein bestaat. Het kan daarom ook voorkomen dat vanaf de ene locatie uw domein wel zichtbaar is en vanaf een andere locatie / computer uw domein nog niet zichtbaar is. U moet dan nog even geduld hebben. U kunt wel uw website al zien op het alternatieve adres voor uw domeinnaam, dat u van ons hebt gekregen in uw activerings e-mail! Indien uw website en domein naar CCC Hosting verhuisd is, breng dan eventueel een verwijzing aan op uw oude domein naar dit tijdelijke adres

2. Ik heb mijn files ge-upload, maar ik zie niets veranderen op mijn domein

Mogelijke oorzaken

U heeft de bestanden in de verkeerde map van uw domein geupload
Het eerste bestand wat geopend moet worden op uw domein heeft niet de goede benaming
Uw heeft de instellingen binnen het programma waarmee u werkt niet correct staan

Mogelijke oplossingen

U dient de bestanden te uploaden in de map /domains/uwdomeinnaam.nl/public_html van uw domein.
Mogelijk moet u in het programma waarmee u de site online probeert te zetten nog opgeven dat de bestanden in de folder /domains/uwdomeinnaam.nl/public_html moeten komen te staan op uw domein.
Het eerste bestand wat altijd geopend wordt is index.html of index.htm op uw domein. U dient de index.html die op uw domein aanwezig is te overschrijven, let er hierbij op dat het bestand index.html of index.htm met kleine letters geschreven is. Het is niet toegestaan om hierin hoofdletters te gebruiken. Wanneer er meerdere index bestanden aanwezig zijn zal uw website ook niet naar behoren werken, er dient maar 1 index bestand aanwezig te zijn op uw domein.
Dreamweaver gebruikers dienen bij hun FTP settings "Use Passive FTP" aan te vinken, de online bestanden te verwijderen en daarna opnieuw te uploaden naar de domein.

De startpagina van uw website moet de bestandsnaam index.html , index.htm of index.php hebben.
Anders zal de pagina niet als homepagina geladen worden.

File Transport Protocol: Een protocol om uw website te uploaden naar onze servers.
Wij raden aan om het gratis programma Filezilla te gebruiken voor het uploaden van uw bestanden.

De bestanden dient u te uploaden in de map: domain/uwdomeinnaam.nl/public_html

DNS

Indien u de nameservers van uw domeinnaam wil aanpassen kunt u dit doorgeven aan support@ccchosting.nl


U kunt zelf de DNS instellingen aanpassen via het DirectAdmin controlpanel.
Zie voor meer informatie: http://www.ccchosting.nl/directadmin/dns.html